За што се спрема Србија? Повик до сите млади мажи и жени до 30 години да се пријават на доброволно служење на шестмесечен воен рок – ќе добиваат и плата 

Министерството за одбрана на Србија ги поканува младите мажи и жени, кои годинава ќе наполнат 19 до 30 години, да се пријават за доброволно служење на шестмесечен воен рок со оружје.

Право на пријавување имаат сите работоспособни граѓани на државата кои во 2022 година ќе наполнат 19 до 30 години, а претходно не го отслужиле воениот рок со оружје, соопшти Министерството за одбрана.

Пријавата за доброволно служење воен рок може да се поднесе во сите експозитури на Поштата Србија, на порталот за е-влада, како и во центрите на Министерството за одбрана – поранешни воени одделенија.

Покрај можноста да го прошират своето знаење, да стекнат нови вештини и да се запознаат со современото оружје и воена опрема, војниците на доброволно служење воен рок ќе добиваат и месечна плата од околу 38.000 динари.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Show Buttons
Hide Buttons