Зголемен водостојот на Преспанското Езеро 

За еден сантиметар е зголемен водостојот на Преспанското Езеро, а нивоата на останатите две природни езера во земјава се исти како вчера.

Со тоа, според последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), водостојот на Преспанското Езеро е за 1,82 метра понизок по просекот за април и е на шест сантиметри над апсолутниот минимум 842,25 (мнм). Пониско од просечното и тоа за 10 сантиметри е и нивото на Охридското Езеро, додека водостојот на Дојранското Езеро е за 2,76 метри повисок од повеќегодишниот просек за овој период од годината.

И нивоата на повеќето реки во земјава се пониски од просечните и најчесто има благо намалување на водостојот во споредба со вчера. Најголемо отстапување има реката Струмица на мерното место кај Ново Село каде нивото е за речиси 2,5 пати пониско од просечното и Црн Дрим кај Ложани каде водостојот е двојно понизок од просечниот. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Show Buttons
Hide Buttons